DE ALPHA-STIM100 BEHANDELT:  PIJN  ē  ANGST ē  DEPRESSIE ē  SLAPELOOSHEID

Het leven kan hardzijn...
Maar waarom pijn lijden?

picture 228x312

   Voor de afwezigheid
         van pijn... in
 
lichaam
              en geest
A
bsoluut niets verlicht pijn, angst, depressie en/of slapeloosheid zoals de Alpha-Stim 100 dat doet. De therapeutische mogelijkheden van  de Alpha-Stim 100 zijn gebaseerd op recente ontwikkelingen in onze kennis van biofysica en worden door (para-)medici en patiŽnten over de gehele wereld toegejuicht. De resultaten die met de Alpha-Stim 100 verkregen worden  zijn vaker door meer klinische studies op juistheid onderzocht dan die van welk ander apparaat in deze klasse dan ook.
Pijn behandelen doorMET
De Alpha-Stim 100 gebruikt microstroom-elektrische therapie (MET)  voor het bestrijden van acute, chronische of postoperatieve pijn. De Alpha-Stim 100 werkt samen met het lichaam aan een grote verscheidenheid van aandoeningen, inclusief moeilijk te behandelen problemen. De microstroom-technologie van Alpha-Stim 100 geeft blijvende en cumulatieve resultaten die superieur zijn aan resultaten die verkregen worden met de traditionele transcutane elektrische zenuwstimulatie (transcutaneous electrical nerve stimulation - TENS) Ėapparaten die met stroomsterktes in het milliampŤregebied werken. Wanneer de TENS afgezet wordt, keert de pijn terug. Hoewel de  Alpha-Stim 100 grofweg als een TENS geklasseerd kan worden, is deze substantieel beter omdat MET met zeer kleine stroomsterktes werkt, die meer lijken op het soort en de hoeveelheid stroom die van nature in het lichaam aanwezig is. De elektrische stroom die door typische TENS-apparaten gebruikt wordt is duizenden keren groter dan de natuurlijke lichaamselektriciteit. Hoewel soms een licht  tintelende sensatie gevoeld wordt onder de elektrodes, is dit bij toepassing van MET niet noodzakelijk voor het bereiken van resultaten. Veel mensen merken nooit iets met de Alpha-Stim 100, behalve een positief resultaat. MET wordt toegepast met behulp van gemakkelijk te gebruiken sondes of zelfklevende elektrodes. Specifieke behandelprotocols worden bij de Alpha-Stim 100 geleverd en technische hulp is altijd telefonisch of via fax, e-mail of post verkrijgbaar. Alpha-Stim-technologie wordt ondersteund door meer onafhankelijk onderzoek dan welk apparaat in deze klasse ook. Electromedical Products International, Inc. behandelt al sinds 1981 een grote verscheidenheid aan medische aandoeningen met Alpha-Stim microstroom-technologie en sindsdien  zijn er geen relevante bijwerkingen gerapporteerd.

   Angst, depressie en/of
                                  
slapeloosheid
         behandelen
metces
De Alpha-Stim 100 behandelt angst, depressie en/of slapeloosheid met microstroom, waarbij een methode gebruikt wordt die craniale elektrotherapie-stimulatie (CES) heet. De behandeling is erg eenvoudig. De stroom wordt toegediend door gemakkelijk te gebruiken klemelektrodes die op de oorlellen aangebracht worden. Een behandeling van slechts 20 tot 40 minuten per dag, om de dag of wanneer nodig kan een plezierig, ontspannen gevoel van welzijn opwekken. De Alpha-Stim 100 wordt goed getolereerd en is erg veilig vergeleken met medicijnen die bij de behandeling van  stemmingsstoornissen gebruikt worden, waarbij van vele soorten bewezen is dat zij ongewenste bijwerkingen hebben en verslavend zijn. In tegenstelling tot medicijngebruik blijft u bij de behandeling met de Alpha-Stim 100 alert. Vermindering van angst wordt gewoonlijk tijdens de behandeling ervaren. Verlichting van depressie en slapeloosheid wordt gewoonlijk ervaren na een tot twee weken dagelijkse behandeling. CES kan ook helpen bij de behandeling van onderliggende stemmingsstoornissen die bij pijn aanwezig kunnen zijn. Het kan  gebruikt worden als hulp bij medicatie en/of psychotherapie. Na de behandeling zijn er meestal geen fysieke beperkingen zodat de meeste mensen hun normale activiteiten onmiddellijk kunnen  hervatten. Een behandeling van drie keer per week handhaaft in het algemeen een ontspannen, maar waakzame staat. Hierdoor is de Alpha-Stim 100 geschikt voor gebruik in de kliniek of thuis.

Weergave vanEEG-frequenties
 

EEG voor behandeling
Deze eerste grafiek toont de gemiddelde activiteit van hersengolven geordend per  frequentiebereik van een specifieke pijnpatiŽnt gedurende 2 minuten. Dit is een abnormaal frequentiepatroon met verschillende pieken.

EEG na behandeling
Deze tweede grafiek is opgesteld uit gegevens van dezelfde patiŽnt na 10 minuten behandeling met de Alpha-Stim. Het laat het betere en meer regelmatige gladde patroon van de activiteit van de hersengolven zien.

Uit onderzoek door Dr. Michael Heffernan. ďComparative Effects of Microcurrent Stimulation on EEG Spectrum and Correlation Dimension.Ē Uit het tijdschrift Integrative Physiological and  Behavioral Science, 31(3):202-209, 1996.

Hoe werkt de
Alpha-Stim 100?
De Alpha-Stim 100 onderscheidt zich doordat het gebaseerd is op het idee dat de biofysica, die ten grondslag ligt aan de biochemie van het lichaam, ook een belangrijke rol speelt in het reguleren van alle levensprocessen. Artsen wordt geleerd dat er in het  menselijk lichaam ongeveer 75,000,000,000,000 cellen aanwezig zijn en die elk een elektrisch potentiaal over de celmembraan kennen, net als bij een batterij. De gedeponeerde  Alpha-Stim-golfvorm werkt door het verplaatsen van elektronen door het lichaam en de hersenen op verschillende frequenties, die samen bekend staan als "harmonische resonantie". Dit normaliseert  de elektrische activiteit van het zenuwstelsel en de hersenen, zoals gemeten door een elektro-encefalogram (EEG).

Cumulatieve, langdurige resultaten
 sinds 1981
Alpha-Stim is geschikt voor
gebruik in de kliniek of thuis.
 De gemakkelijk te gebruiken sondes

 gevensnellepijnverlichting.
 

 

 

 

 

 
 Wat is er aan wetenschappelijk
       
onderzoek beschikbaar?
 Op dit moment zijn meer dan 100 onderzoeken uitgevoerd naar CES bij mensen en 20 experimentele onderzoeken bij dieren. De overgrote meerderheid van het wetenschappelijk  onderzoek is uitermate positief. Er zijn geen langdurige bijwerkingen van betekenis gerapporteerd. In een recentelijk onderzoek hebben (para-)medici de volgende resultaten bij het gebruik van Alpha-Stim-technologie gerapporteerd:

Wie heeft de
Alpha-Stim 100 ontwikkeld?

Dr. Daniel L. Kirsch

De Alpha-Stim 100 is ontwikkeld door neurobioloog Dr. Daniel L. Kirsch en adviserende ingenieurs. Dr. Kirsch is een leidend pionier op het gebied van elektro-therapeutische toepassingen sinds 1972. Hij is een fellow aan het American Institute of Stress, een diplomaat aan de American Academy of Pain Management, en een fellow van de Clinical Electromedical Research Academy. Dr. Kirsch was klinisch directeur van het Center for Pain and Stress-Related Disorders van het Columbia-Presbyterian Medical Center in New York City en The Sports Medicine Group in Santa Monica, California. Hij geeft regelmatig lezingen over de hele wereld voor artsen over de behandeling van pijn en stress. Alpha-Stim -technologie wordt ondersteund door meer  onafhankelijk onderzoek dan welk apparaat in deze klasse dan ook. Met geen enkel Alpha-Stim -apparaat zijn bijwerkingen van betekenis gerapporteerd. Alleen originele Alpha-Stim -producten voldoen aan de veeleisende specificaties van Electromedical Products International, Inc.

De Alpha-Stim 100 wordt geleverd compleet met een set van 4 zelfklevende zilveren elektrodes van het merk AS-Trode™ (goed voor gebruik gedurende ongeveer 2 weken tot 1  maand), elektrodedraden, 2 sondes, oorklemelektrodes, 200 vilt-elektrodes voor gebruik met de sondes en oorklemmen, een flesje (15 ml) met Alpha Conducting Solution™ (ACS-vloeistof), een 9-volt batterij, een draagtas en een geÔllustreerde gebruikershandleiding. Dit is alles wat u nodig hebt om de Alpha-Stim 100 direct te gaan gebruiken. Vervang zelfklevende en vilt-elektrodes alleen door goedgekeurde Alpha-Stim - en AS-Trode™ -merkproducten.

Vijf jaar garantie:  Elke Alpha-Stim 100 is gegarandeerd vrij van materiaal- en productiefouten bij normaal gebruik voor een periode van vijf jaar, behalve voor vervanging  van batterijen en toebehoren. Zie de gebruikershandleiding voor volledige details.

Technische specificaties

Elektrisch

 

Voeding

Eťn 9-volt batterij (inbegrepen). Vervang altijd door weggooibatterijen
(bij voorkeur alkalisch)

Klok-instellingen

Sonde (afwisselend 10 seconden aan en 2 seconden uit),
10, 20 en 60 minuten, en continu

Stroomsterkte

10 tot 600 ĶA continu instelbaar

Frequentie

0,5, 1,5 of 100 Hz (stroomstoten per seconde)

Golfvorm

Bifasische asymmetrische rechthoekige pulsen,
50% aan-uit verhouding, 0 netto gelijkstroom (zie grafiek)

Mechanisch

 

Draagtas

 

Hoogte

13,5 cm

Hoogte

20,8 cm

Breedte

6,4 cm

Wijdte

26,9 cm

Dikte

3,3 cm inclusief riemklem

Dikte

4,6 cm

Gewicht

156 g inclusief batterij

Verzendgewicht incl. apparaat

0,91 kg

Informatie voor de voorschrijver

Overeenstemmingsverklaring met EG-standaarden: De Alpha-Stim 100 is een medisch instrument van klasse IIa, type B. Het apparaat is getest door onafhankelijke externe bedrijven en in overeenstemming bevonden met de  van toepassing zijnde standaarden voor de veiligheid van medische instrumenten en elektromagnetische richtlijnen.
Waarschuwing voor de Verenigde Staten: Krachtens federale wetten (alleen in de Verenigde Staten) kan dit apparaat alleen verkocht worden door of in opdracht van bevoegde (para-)medici. Buiten de Verenigde Staten is het instrument wereldwijd zonder voorschrift beschikbaar; raadpleging van een gekwalificeerd (para-)medicus  wordt echter aanbevolen bij moeilijke en niet-responsieve problemen of wanneer de behandeling tegelijk met farmaceutische of andersoortige therapeutische interventie plaatsvindt.
Indicaties: Craniale elektrotherapie-stimulatie (CES)-technologie met de Alpha-Stim 100 is voortdurend onderhevig aan intensieve onderzoeken en evaluatie door de internationale medische gemeenschap. De huidige
bevindingen wijzen erop dat de Alpha-Stim 100 een effectieve behandeling is met vele toepassingen voor diverse syndromen waarbij pijn aanwezig is, en voor de behandeling van angst, depressie en/of slapeloosheid, of voor de verlichting op korte termijn van al deze symptomen. In veel gevallen is dit de enig noodzakelijke therapeutische methode. Doeltreffende resultaten in de pijnbehandeling zijn tijdens en/of na de stimulatie vastgesteld in de pijnlijke lichaamsdelen, in aangrenzende gebieden en in gebieden wat verder verwijderd van de pijnlijke gebieden. Zoals met iedere therapeutische interventie zal niet iedereen resultaten bereiken met de Alpha-Stim 100. De mate van succes zal afhangen van de aard van het te behandelen probleem, de algemene gezondheid van de patiŽnt en de behandelmethode.
Contra-indicaties: De Alpha-Stim 100 kan de werking van pacemakers (met name het "demand-type") beÔnvloeden. Gebruik geen stimulatie direct op de ogen of de sinus caroticus (gebied in de hals net boven het  sleutelbeen en onder de onderkaak).
Voorzorgsmaatregelen: Alleen voor extern gebruik. Laat kinderen dit apparaat niet zonder supervisie gebruiken of aanraken. Bestuur geen mogelijk gevaarlijke machines of voertuigen tijdens de behandeling, en in sommige gevallen gedurende enkele uren na de behandeling. Voorzichtigheid is geboden in gevallen waarin andere vormen van pijnbehandeling (pijnstillers) niet zouden worden gebruikt, zoals wanneer de bevorderlijke aspecten van pijn voor diagnose worden gebruikt of in gevallen waarin mensen een lichaamsdeel dat geen pijn meer doet teveel zouden kunnen gebruiken. De veiligheid van de stimulatie tijdens zwangerschap is niet vastgesteld. Er is onafhankelijke rapportage geweest van verlaagde bloeddruk door CES; zodoende moet voorzichtigheid betracht worden bij behandeling met de Alpha-Stim 100 bij het gebruik van medicijnen voor hoge bloeddruk.
Neveneffecten: Neveneffecten zijn meestal mild en gaan vanzelf over. Neveneffecten gezien in ongeveer 4.541  patiŽnten onder gecontroleerde, open, ongecontroleerde omstandigheden, bij artsenonderzoek en redelijkerwijs gekoppeld aan het gebruik van CES zijn duizeligheid (6 gevallen, 0,13%), huidirritatie/elektrode-brandwonden (5  gevallen, 0,11%) en hoofdpijn (9 gevallen, 0,20%). Langdurige CES-behandeling bij hoger dan noodzakelijke stroom kan duizeligheid of misselijkheid veroorzaken, die uren of dagen kan voortduren. Behandeling vlak voor  het naar bed gaan kan door een verhoogde waakzaamheid moeite met het in slaap vallen veroorzaken. Het wordt aanbevolen CES ten minste 3 uur voor het slapengaan toe te passen. Paradoxale reacties zoals verhoogde opwinding/geprikkeldheid, verhoogde angst en slaapstoornissen kunnen voorkomen.

 

Type B-Apparaat. Deze
stimulator wordt alleen
door een batterij van
stroom voorzien.

Zie instructies voor
gebruik. Lees deze
handleiding aandachig
voor gebruik.


Sales and Service by:

Core Medical Consulting
Box 391
Agoura, California 91376
Cellular: 818.807.2050
Phone: 818.991.7676
Fax: 818.889.0055

info@coremedical consulting.com


 Authorized Representative:
MediMark Europe
11, rue …mile Zola - BP 2332, 38033 Genoble Cedex 2 - France
Tťl.: +33 (0)4 76 86 43 22, Fax: +33 (0)4 76 17 19 82
E-Mail:
medimark@easynet.fr

Zie de Alpha-Stim SCS