Gestressed?

Het leven kan hard zijn...
Maar waarom lijden?

De nieuwe Alpha-Stim SCS
...om angst, depressie en/of slapeloosheid
zonder medicijnen te bestrijden …
in slechts 20 minuten om de dag!

Gebruik het om te ontspannen
terwijl u leest, werkt of tv kijkt!
 

 

 

Breng de klemmen op uw oorlellen aan

en zet het apparaat aan

                                                                

Schakelt zichzelf uit na 20 minuten

of een uur

                                                                

 

Kalmeer uw gedachten
met de Alpha-Stim SCS

Maak de klemmen vochtig met de ingesloten geleidingsvloeistof en breng ze op uw oorlellen aan.

Druk op de linkerknop om het apparaat aan te zetten en gebruik de rechterknop om 20 of 60 minuten te selecteren

Stel de stroomsterkte van de stimulatie in met de draaiknop aan de zijkant.

 

 

Gemakkelijk te gebruiken –
moeiteloos in 3 stappen!      
De Alpha-Stim SCS behandelt angst, depressie en/of slapeloosheid met een elektrische stroom van zeer lage stroomsterkte die lijkt op de stroom die van nature in het lichaam aanwezig is. Hierbij wordt een methode gebruikt die craniale elektrotherapie-stimulatie (CES) heet.

De behandeling is eenvoudig. De stroom wordt toegevoerd via gemakkelijk te gebruiken klemelektrodes die u op uw oorlellen aanbrengt.

Hoe voelt het aan?  
U kunt onder de elektrodes een lichte tinteling voelen, maar dit is niet noodzakelijk voor het verkrijgen van resultaten. De meeste mensen merken helemaal niets, behalve goede resultaten.

Hoe kan de Alpha-Stim
SCS helpen?
Met de Alpha-Stim SCS is het mogelijk uw angst, depressie en/of slapeloosheid te bestrijden. Met één behandeling van slechts 20 tot 60 minuten per dag, om de dag of wanneer nodig, kan het een ontspannen gevoel opwekken en kan het de gebruiker helpen zich op uit te voeren taken te concentreren.

De Alpha-Stim SCS wordt goed getolereerd en is erg veilig vergeleken bij medicijnen, waarbij van vele bewezen is dat zij ongewenste bijwerkingen kunnen hebben en verslavend kunnen zijn.

De Alpha-Stim SCS houdt u alert. Mensen die CES-behandeling ondergaan rapporteren vaak een plezierig, ontspannen gevoel van welbevinden. Vermindering van angst wordt vaak tijdens de behandeling ervaren, maar kan uren later of zelfs de dag na de behandeling optreden. Vermindering van depressie en slapeloosheid wordt in het algemeen ervaren na een of twee weken dagelijkse behandeling.

Een behandeling van drie keer per week handhaaft in het algemeen een ontspannen, maar waakzame staat. Hierdoor is de Alpha-Stim SCS geschikt voor gebruik in de kliniek en thuis

Wat is er aan wetenschappelijk
onderzoek beschikbaar?
Op dit moment zijn meer dan 100 onderzoeken uitgevoerd naar CES bij mensen en 20 experimentele onderzoeken bij dieren. De overgrote meerderheid van het wetenschappelijk onderzoek is uitermate positief. Er zijn geen langdurige relevante bijwerkingen gerapporteerd. In een recent onderzoek hebben (para-)medici de volgende resultaten bij het gebruik van Alpha-Stim CES-technologie gerapporteerd:


Hoe werkt de Alpha-Stim SCS?

De Alpha-Stim SCS draagt deze unieke golfvorm over op de oorklemmen.

De Alpha-Stim SCS onderscheidt zich doordat het gebaseerd is op het idee dat de biofysica, die ten grondslag ligt aan de biochemie van het lichaam, ook een belangrijke rol speelt in het reguleren van alle levensprocessen.

Artsen wordt geleerd dat er in het menselijk lichaam ongeveer 75,000,000,000,000 cellen aanwezig zijn die elk een elektrisch potentiaal over de membraan kennen, net als bij een batterij. De gedeponeerde Alpha-Stim -golfvorm werkt door het verplaatsen van elektronen door de hersenen op verschillende frequenties, die samen bekend staan als “harmonische resonantie”. Dit normaliseert de elektrische activiteit van het zenuwstelsel en de hersenen, zoals gemeten door een elektro-encefalogram (EEG).

Michael Hutchison

“Zo zouden we ons altijd
moeten voelen”*
“[CES] klonk me zowel interessant als wenselijk in de oren, wat ook de reden was dat ik naast de Alpha-Stim zat met die elektrodes aan mijn oorlellen vastgeklemd… De machine stond aan en ik voelde een tintelende sensatie alsof er piepkleine naaldjes in mijn oorlellen prikten, terwijl een paar micro-ampères van 0,5 Hz naar mijn hersens stroomden… de bewustzijnsverandering was snel en onmiskenbaar. Mijn lichaam voelde onmiddellijk zwaarder aan, alsof ik in mezelf wegzonk. Ik realiseerde me dat ik helemaal ontspannen werd, en opeens was ik totaal aanwezig. Het was dat gevoel dat je krijgt als je je ogen opendoet en je realiseert dat je wakker bent. Niet dat je echt sliep, maar je lette niet zo goed op de dingen als je had kunnen doen, je slaapwandelde door de dag, en nu ben je wakker en alles is ontzettend helder. Niet op een vreemde manier alsof je onder invloed bent of je het contact met deze wereld verloren hebt, maar meer een gevoel alsof je precies bent hoe je zou moeten zijn, op je gemak met jezelf – een gevoel dat je hersens juist, efficiënt en glashelder werken.… Mijn lichaam was niet langer zwaar, maar heel licht en vol energie. Het was een gevoel van openheid, helderheid, alsof ik wekenlang een zonnebril gedragen had en hem opeens afdeed. Maar het was geen grote gebeurtenis. Niks bijzonders eigenlijk, behalve dat ik vond dat we ons eigenlijk altijd zo zouden moeten voelen.” Uit het boek ‘Megabrain’ door Michael Hutchison, Ballantine Books, New York, Pag. 125-126.

*Resultaten kunnen per persoon verschillen.

Dr. Daniel L. Kirsch

Wie heeft de
Alpha-Stim SCS ontwikkeld?
The De Alpha-Stim SCS craniale elektrotherapie-stimulator is ontwikkeld door neurobioloog Dr. Daniel L. Kirsch en adviserend ingenieurs. Dr. Kirsch is een leidend pionier op het gebied van elektrotherapeutische toepassingen sinds 1972. Hij is een fellow aan het American Institute of Stress, een diplomaat aan de American Academy of Pain Management, en een fellow van de Clinical Electromedical Research Academy. Dr. Kirsch was klinisch directeur van het Center for Pain and Stress-Related Disorders van het Columbia-Presbyterian Medical Center in New York City en The Sports Medicine Group in Santa Monica, California. Hij geeft regelmatig lezingen over de hele wereld voor artsen over de behandeling van pijn en stress.

Alpha-Stim -technologie wordt ondersteund door meer onafhankelijk onderzoek dan welk ander CES-apparaat dan ook. Met geen enkel Alpha-Stim -apparaat zijn bijwerkingen van betekenis gerapporteerd sinds de oprichting van Electromedical Products International, Inc. in 1981. Alleen originele Alpha-Stim -producten voldoen aan de veeleisende specificaties van Electromedical Products International, Inc.

De Alpha-Stim SCS: veilig, effectief
en gemakkelijk te gebruiken

 

 

 

EEG voor behandeling
Deze eerste grafiek toont de gemiddelde activiteit van hersengolven geordend per frequentiebereik van een specifieke pijnpatiënt gedurende 2 minuten. Dit is een abnormaal frequentiepatroon met een veelheid aan pieken.

EEG na behandeling
Deze tweede grafiek is opgesteld uit gegevens van dezelfde patiënt na 10 minuten behandeling met de Alpha-Stim. Het laat het betere en meer regelmatige gladde patroon van de activiteit van hersengolven zien.

 

Uit onderzoek door Dr. Michael Heffernan. “Comparative Effects of Microcurrent Stimulation on EEG Spectrum and Correlation Dimension.” Uit het tijdschrift Integrative Physiological and Behavioral Science, 31(3):202-209, 1996.


Wat er bijgeleverd wordt
Elke Alpha-Stim SCS wordt geleverd compleet met...

  • compact Alpha-Stim SCS-apparaat
  • een set oorklemelektrodes
  • 200 viltjes
  • flesje (15 ml) met Alpha Conducting Solution™ (ACS-vloeistof) voor het bevochtigen van de elektrodes
  • 9-volt batterij (goed voor ongeveer 100 behandelingen)
  • handige leren tas die aan een ceintuur gedragen kan worden
  • geïllustreerde gebruikershandleiding

Dit is alles wat u nodig hebt om de Alpha-Stim SCS direct te gaan gebruiken voor de behandeling van angst, depressie en/of slapeloosheid.

Vijf jaar garantie
Elke Alpha-Stim SCS is gegarandeerd vrij van materiaal- en productiefouten bij normaal gebruik voor een periode van vijf jaar. Vervanging van batterijen en accessoires valt niet onder de garantie. Zie de gebruikershandleiding voor volledige details.

Informatie voor de voorschrijver

Verklaring van overeenstemming met EG-standaarden: De Alpha-Stim SCS is een medisch instrument van klasse IIa, type B. Het apparaat is getest door onafhankelijke externe bedrijven en in overeenstemming bevonden met van toepassing zijnde standaarden voor de veiligheid van medische instrumenten en elektromagnetische richtlijnen.
Waarschuwing voor de Verenigde Staten: Krachtens federale wetten (alleen in de Verenigde Staten) kan dit apparaat alleen verkocht worden door of in opdracht van bevoegde (para-)medici. Buiten de Verenigde Staten is het instrument wereldwijd zonder voorschrift verkrijgbaar; raadpleging van een gekwalificeerd (para-)medicus wordt echter aanbevolen bij moeilijke en niet-responsieve problemen of wanneer de behandeling tegelijk met farmaceutische of andersoortige therapeutische interventie plaatsvindt.
Indicaties: Craniale elektrotherapie-stimulatie (CES)-technologie met de Alpha-Stim SCS is voortdurend onderhevig aan nauwgezet onderzoek en evaluatie door de internationale medische gemeenschap. De huidige bevindingen wijzen erop dat de Alpha-Stim SCS een effectieve behandeling is met vele toepassingen voor een variatie aan angststoornissen en voor de behandeling van angst, depressie en/of slapeloosheid op korte termijn. In veel gevallen is dit de enig noodzakelijke therapeutisch methode. Zoals met iedere therapeutische interventie zal niet iedereen resultaten bereiken met de Alpha-Stim SCS. De mate van doeltreffendheid zal afhangen van de aard van het te behandelen probleem en de algemene gezondheid van de patiënt.
Contra-indicaties: De Alpha-Stim SCS kan de werking van pacemakers (met name het “demand-type”) beïnvloeden.
Voorzorgsmaatregelen: Alleen voor extern gebruik. Laat kinderen dit apparaat niet zonder supervisie gebruiken of aanraken. Bestuur geen mogelijk gevaarlijke machines of voertuigen tijdens de behandeling, en in sommige gevallen gedurende enkele uren na de behandeling. De veiligheid van de stimulatie tijdens zwangerschap is niet vastgesteld. Er is onafhankelijke rapportage geweest van verlaagde bloeddruk door CES; zodoende moet voorzichtigheid betracht worden bij behandeling met de Alpha-Stim SCS bij het gebruik van medicijnen voor hoge bloeddruk.
Neveneffecten: Neveneffecten zijn meestal mild en gaan vanzelf over. Neveneffecten gezien in ongeveer 4.541 patiënten onder gecontroleerde, open en ongecontroleerde omstandigheden en door artsenonderzoek en redelijkerwijs gekoppeld aan het gebruik van CES zijn duizeligheid (6 gevallen, 0,13%), huidirritatie/elektrode-brandwonden (5 gevallen, 0,11%) en hoofdpijn (9 gevallen, 0,20%). Langdurige CES-behandeling bij hoger dan noodzakelijke stroom kan duizeligheid of misselijkheid veroorzaken, die uren of dagen kan voortduren. Behandeling vlak voor het naar bed gaan kan door een verhoogde waakzaamheid moeite met het in slaap vallen veroorzaken. Het wordt aanbevolen CES ten minste 3 uur voor het slapengaan toe te passen. Paradoxale reacties zoals verhoogde opwinding/geprikkeldheid, verhoogde angst en slaapstoornissen kunnen voorkomen.

Technische details:

Voeding:

één 9-volt batterij (inbegrepen)

Stroom:

10 tot 500 µA continu instelbaar

Frequentie:

0,5 Hz (aantal impulsen per seconde)

Golfvorm:

bifasische asymmetrische rechthoekige pulsen,
50% aan-uit verhouding, 0 netto gelijkstroom

Mechanisch:

hoogte: 10 cm  breedte: 7,5 cm dikte: 2,3 cm  gewicht: 106 g incl. batterij

Type B-Apparaat. Deze
stimulator wordt alleen
door een batterij van
stroom voorzien.

Zie instructies voor
gebruik. Lees deze
handleiding aandachtig
voor gebruik.


Sales And Service by:
Core Medical Consulting

Box 391
Agoura, California 91376
Cellular: 818.807.2050
Phone: 818.991.7676
Fax: 818.889.0055
info@coremedicalconsulting.com

 


Authorized Representative:
MediMark Europe
11, rue Émile Zola - BP 2332, 38033 Genoble Cedex 2 - France
Tél.: +33 (0)4 76 86 43 22, Fax: +33 (0)4 76 17 19 82
E-Mail:
medimark@easynet.fr

Zie de Alpha-Stim 100